PROMLČENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ

5 srpna, 2015

Už je to definitivní. Prezident republiky dne 4. srpna 2015 svým podpisem stvrdil novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, díky které bude podstatně složitější se obstrukcemi vyhnout postihům za dopravní přestupky. Takzvaná promlčecí doba, po které již nelze pachatele přestupku potrestat, totiž nově bude až tříletá, zatímco doposud se přestupky […]

Problematika blokového řízení

29 července, 2013

1. Má můj syn nějakou možnost odvolání proti výši blokové pokuty udělené ve Vysokém Mýtě, která se rovná jeho týdenní čisté mzdě?2. Nenastartoval auto a při snaze stihnout odpolední směnu přesedl do jiného a odjel bez lékárny a náhradních žárovek na trasu 7 km.3. Žádný protokol s ním nebyl sepsán, na pokutě je dále uvedeno, […]

Sledujte nás na sociálních sítích