Centra výcviku řidičů

Centra Bezpečné jízdy v ČR

Sdružujeme centra bezpečné jízdy v České republice a realizujeme projekty na podporu bezpečnosti silničního provozu.

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR metodicky řídí a organizuje činnost členů a s tím souvisejících záležitostí. Členy mohou být vlastníci nebo provozovatelé center bezpečné jízdy, právnické nebo fyzické osoby, které mají zájem podílet se na veřejně prospěšná činnosti v oblasti výcviku řidičů, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících.

Předmět a cíl činnosti Asociace center

  • zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a s tím souvisejících záležitostí
  • metodické řízení a rozvoj center pro zdokonalovací výcvik řidičů
  • příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku
  • kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých centrech
  • spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi (institucemi) a orgány v ČR i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají zdokonalovacího výcviku řidičů a činnosti Asociace center
  • účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů souvisejících s činností Asociace center
  • zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti organizování programů a akcí v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu
  • veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících
  • publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace center

Projekty realizované ve spolupráci s Asociací center

Jedu s dobou

Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku. Slouží těm, kteří hledají pocit jistoty za volantem.

Start Driving

Nositelem projektu je Asociace autoškol ČR a Autoklub ČR s Asociaci center na něm participuje v oblasti výcviku začínajících řidičů s řidičským oprávněním skupiny B do jednoho roku.

FIA Smart Driving Challenge Czech

FIA SDC (Smart Driving Challenge) je aplikace, díky které je možné se propojit s vašim automobilem prostřednictvím Bluetooth.

Začněme spolu aneb kolama dolů

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, přišli se společnou preventivní aktivitou zaměřenou na bezpečnost řidičů motocyklů.

Učme se přežít

Současným nositelem projektu Učme se přežít je Autoklub ČR, kterým se ve spolupráci s partnery snažíme snížit počet a zejména pak následky dopravních nehod motocyklistů.

Systémové vzdělávání řidičů ZZS

Speciální kurzy systémového vzdělávání řidičů záchranářů a zdravotnických záchranářů, kteří řídí vozidla typu RV, RZP a RLP na příslušné ZZS.

Kontakt

Asociace center pro zdokonalovací výcvick řidičů AČR

Tajemník: Ing. Libor Budina budina@autoklub.cz

Organizační a jednací řád Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR ke stažení zde

IČO: 22897381
DIČ: CZ22897381
zapsaná ve spolkovém rejstříku i Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 51510
pobočný spolek Autoklubu ČR
Adresa: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha

Sledujte nás na sociálních sítích