Systémové vzdělávání řidičů ZZS

Projekt financovaný fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Komu je projekt určen

Speciální kurzy systémového vzdělávání řidičů záchranářů a zdravotnických záchranářů, kteří řídí vozidla typu RV, RZP a RLP na příslušné ZZS.
Kurzy se skládají z dvoustupňového vzdělávacího cyklu pro řidiče, zdravotnické záchranáře a další obsluhu sanitního vozidla, kteří při zásahu řídí a větší či menší část jízdy je tzv. “pod majákem“.

Hlavní cíle

Tento projekt chce exaktně posoudit standardizovanou minimální skladbu a náplň dvou stupňů vzdělávacího systému těchto kurzů. Cílem projektu je potvrzení významu a účinnosti jednotlivých vzdělávacích prvků na vybrané skupině řidičů a zdravotnických záchranářů ZZS, tak aby vzniklé metodické postupy byly co možná nejdříve implementovány do pravidelného systému vzdělávání všech ZZS v České republice.

Průběh I. stupně vzdělávacího cyklu (časová dotace 8 hodin)

Teoretický a praktický kurz zaměřený na legislativu, zásadní techniky defenzivní jízdy včetně specifik jízdy vozidel s právem přednostní jízdy doplněný o psychologii provozu a řízení vozidel. Procentuální poměr mezi teorií a praxí (20% a 80%).

 • Rozbor videí reálných nehod a „skoronehod“ vozidel ZZS,
 • účast akreditovaného dopravního psychologa, který povede část semináře zaměřený na psychologii jízdy složek IZS,
 • praktická jízda s vozidlem ZZS v běžném silničním provozu,
 • simulátor převrácení vozidla dodávkového typu,
 • znalostní a dotazníkové šetření mezi absolventy z kurzu na evaluační schopnosti a spokojenost s kurzem

Nosný výstup I. stupně: Nejlepší řidič není ten, co umí zvládnout smyk a jet rovně rychle, ale ten, co smyk nikdy nedostane a který umí aktivně tvořit strategie jízdy, tak aby nevznikla krizová situace. Pokud chci být ten nejlepší nemůžu dělat chyby v základních dovednostech (například znalost legislativy, poutání se vždy a všude atd.). To platí při každé lidské činnosti!

Průběh II. stupně kurzu (časová dotace 8 hodin)

Praktický trénink zvládání krizových situací: „kurz bezpečné jízdy“ v centrech bezpečné jízdy – na polygonech. Procentuální poměr mezi teorií a praxí (20% a 80%).

 • Podmínky bezpečné jízdy a prevence vzniku krizových manévrů (Teorie),
  řešení jízdních krizových situací (Teorie),
 • základní fyzikální zákonitosti pohybu automobilu,
 • příčiny vzniku smyku,
 • charakter řízení s ohledem na typ vozidla, pohon na dvě nebo čtyři kola, automatická převodovka apod.,
 • technika zvládnutí nouzového brzdění, vyhýbacího manévru, nedotáčivého a přetáčivého smyku,
 • činnost a význam elektronických systémů vozidla,
  řešení jízdních krizových situací (Praxe),
 • krizové brzdění,
 • vyhýbací manévr,
 • jízda zatáčkou,
 • zvládnutí smyku

Nosný výstup II. stupně:

Cílem kurzu je naučit řidiče zvládat řešení krizových situací, vznikajících často při výjezdech vozidel RZ a RV, zdokonalit řidičské dovednosti účastníků a seznámit je s chováním jeho vozidla v extrémních situacích, různých jízdních režimech a na různých površích vozovky.
Cílem kurzu není adrenalinový zážitek účastníka, ale poznání limitů a hranic jízdních vlastností vozidla i řidičských schopností, což výrazně následně přispívá k schopnosti účastníka předvídat, přizpůsobit jízdu svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavu a povaze vozovky a minimalizovat tak vznik možné dopravní nehody.

Kontakt

Koordinátor projektu
Ing. Libor Budina
+420 721 031 992
roadsafety@autoklub.cz

Realizátor projektu: Autoklub České republiky
Odborný garant: Platforma VIZE 0, Asociace center bezpečné jízdy, Driving CZ s.r.o.,
Aplikační garance: ZZS Libereckého kraje, ZZS kraje Ústí nad Labem
Financováno z Fondu zábrany škod: www.fondzabranyskod.cz

Novinky z facebooku

Sledujte nás na sociálních sítích