O nás

V rámci Autoklubu ČR kromě tradičního sportovního úseku existuje i úsek obecného motorismu, který se snaží navázat na historii, kdy Autoklub republiky československé například osazoval dopravní značky po celém Československu a pořádal týdny bezpečnosti pro základní školy.

Tento úsek se v současnosti tedy snaží spolupracovat na konkrétních opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení nehodovosti, zvyšování informovanosti účastníků silničního provozu, projednávat a zaujímat stanoviska k zásadním opatřením majícím vztah k oblasti obecného motorismu a bezpečnosti silničního provozu, zejména k návrhům příslušných právních úprav a dalších podkladů vztahující se k této oblasti. K těmto aktivitám nám pomáhá spolupráce se všemi subjekty a partnery, kteří na tomto poli působí čímž naplňujeme i pověření od Mezinárodní automobilové federace FIA. Ve správě tohoto úseku je také ustanovena komise obecného motorismu.

Naši lidé

Ing. Jiří Čáp, Ph.D. , FEng.

viceprezident pro obecný motorismus

cap@autoklub.cz

Je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera ve studijních programech Dopravní inženýrství a spoje a Technika a technologie v dopravě a spojích, kde také posléze vyučoval. V současnosti je viceprezidentem pro obecný motorismus v rámci Autoklubu České republiky. Svůj profesní život zasvětil dopravě, kde se v současné době věnuje národním a mezinárodním projektům v dané oblasti ve vazbě na IT. Kromě působení v Autoklubu ČR je jeho mateřským klubem Autoklub Karosa Vysoké Mýto, kde se podílí od roku 1995 nejen na organizaci závodů motokár a supermota. Dlouhodobě se věnuje bezpečnosti silničního provozu a dění v oblasti obecného motorismu.

Ing. Veronika Truhlářová

manager obecného motorismu
+420 720 986 794

truhlarova@autoklub.cz

Je absolventkou Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Do roku 2022 pracovala ve ŠKODA AUTO a.s. jako Specialista uvolňování barev a konzervace na oddělení Procesu plánování lakoven. Motorismu se věnuje již od roku 2006, kdy začala působit v mateřském klubu Autoklub Karosa ve Vysokém Mýtě. Zde se podílí na organizaci závodů a od roku 2018 je místopředsedkyní klubu. Ve volném čase působí od roku 2017 jako instruktorka autoškoly. Kromě působení v Autoklubu ČR na úseku obecného motorismu a projektu ROAD SAFETY je od roku 2020 členkou ekologické komise. Koordinuje průběh republikových projektů v rámci Asociace center bezpečné jízdy, mezi které patří například projekty Jedu s dobou nebo Start Driving pro začínající řidiče. Nedílnou součástí je i spolupráce s ostatními institucemi v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Eva Krejčí

administrativní podpora
+420 222 898 221

krejci@autoklub.cz

Je absolventkou střední ekonomické školy v Praze. Do roku 2020 působila na Letišti Václava Havla v Praze jako koordinátor provozu se zákazníky, leteckými společnostmi a úřady v oblasti letectví. Má tedy dlouholeté zkušenosti se zpracováním a distribuci provozních zpráv včetně plánování procesů uvnitř společnosti. V rámci úseku obecného motorismu odpovídá za administrativní chod úseku a zároveň asistenci k činnosti koordinátora BESIP pro hlavní město Praha.

Oldřich Kassl

lektor a krajský koordinátor BESIP v hlavním městě Praze
+420 739 384 808

Je absolventem odborné školy autoopravárenské v Praze. Od roku 2008 je učitel autoškoly, současně od roku 2017 spolupracuje s Autoklubem ČR v oblasti projektů na bezpečnost silničního provozu. Především jako lektor v projektu Jedu poprvé a akcí s mobilním dětským hřištěm. Od prosince 2021 je pověřený Autoklubem ČR provádět Krajského koordinátora pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním městě Praze, které patří do gesce Ministerstva dopravy a její podřízené organizace Centrum služeb pro silniční dopravu.

Komise obecného motorismu

Hlavní činnosti komise spočívají v koordinaci a přípravě nových aktivit v přímé souvislosti s Autoklubem ČR na národní a mezinárodní úrovni (FIA a FIM). Komise přispívá k chodu úseku obecného motorismu (Road Safety) a tím k efektivitě a synergii všech činností souvisejících s danou problematikou. Dále má za cíl koordinovat své činnosti  s partnerskými subjekty, včetně další orgánů zapojených či ovlivňujících obecný motorismus a bezpečnost silničního provozu.

Členové komise:

Jiří Čáp, předseda

Libor Budina, výkonný místopředseda

Gábina Knapová – handicapovaní sportovci

Jiří Novotný – Asociace autoškol ČR

Pavel Dušánek – Platforma Vize 0

Jan Polák – Tým silniční bezpečnosti

Bohumil Pácl – Autoklub ČR

Jiří Valenta – Autoklub ČR

Pavel Vypler – Renault Club Praha

Adresa

Opletalova 29
Praha 1
110 00

Telefon a email

Telefon:

+420 727 901 494


Email:

budina@autoklub.cz

Kontaktní formulář
    Sledujte nás na sociálních sítích