Cesty do zahraničí

Rakousko: Co vyplývá ze značky omezující max. rychlost jízdy doplněné nápisem “IG-L”?

31 května, 2019

V Rakousku dbají nejen na bezpečnost silničního provozu, ale také na ochranu životního prostředí. V případě, že úroveň znečištění ovzduší překročí maximální povolené limity, za pomoci proměnných dopravních značek omezí maximálně povolenou rychlost. Rakušané totiž vycházejí z principu, že pomaleji jedoucí vozidla produkují méně zplodin. Pak se můžeme na dálnicích setkat s proměnnou dopravní značkou […]

Posudek o zdravotní způsobilosti při jízdě do zahraničí

31 května, 2019

Z příslušných mezinárodních úmluv vyplývá, že při cestě do zahraničí by neměla být platnost řidičského průkazu podmiňována předložením posudku o zdravotní způsobilosti k řízení vozidel. Nicméně především při cestách mimo Evropskou unii se vyskytují případy, kdy policisté při silniční kontrole tento doklad vyžadují. Řidičům jedoucím mimo EU tak lze doporučit, aby u sebe měli originální lékařský posudek […]

Mikrospánek za volantem je příčinou až 20 procent nehod

31 května, 2019

Mikrospánek. Fenomén trvající zhruba 3 až 15 sekund, během nichž člověk nevnímá žádné vnější podněty, není zdaleka tak řídký, jak se všeobecně soudí. Podle britského ministerstva dopravy je příčinou až 20 % dopravních nehod, ke kterým dojde při jednotvárné jízdě na hlavních silničních tazích. Ostatně není divu. Alarmujících 45 % řidičů a 22 % řidiček […]

Linka 112 v případě nouze pomůže v celé Evropské unii Jak správně komunikovat s operátory linky tísňového volání?

31 května, 2019

Celounijní linka nouzového volání 112 je opravdu využívána, ročně operátoři odbaví na 160 milionů hovorů. V 8 členských státech (a také na Islandu) je uvedené číslo jediným spojením na zdravotníky, policisty a hasiče. V ostatních státech (kam patří i Česká republika) mají dál svá tradiční čísla pro nouzové volání, ale také tadyse více než polovina volajících rozhodla […]

Kdy také k nehodě přivolat policisty – zvláštnosti ve státech EU28 a Lichtenštejnsku

31 května, 2019

V naprosté většině států EU28 platí, že nehody, které se obejdou bez zranění či dokonce usmrcení, nemusí být hlášeny policistům. Přesto však jsou v řadě států zvláštnosti, se kterými je dobré předem se seznámit. V Bulharsku je třeba k nehodě přivolat policisty, když má alespoň jedno vozidlo registrační značku jiného státu. Dále pak také vždy, když se nehody zúčastnily více […]

Kouření za volantem 6x zvyšuje riziko nehody

31 května, 2019

Vykouření jedné cigarety v kabině stojícího automobilu z něho spolehlivě vytvoří plynovou komoru. Koncentrace škodlivin ve vzduchu totiž bude 11x vyšší než v průměrném baru před účinností zákona o zákazu kouření. Ani v jedoucím vozidle to nebude o mnoho lepší. Množství škodlivin ve vzduchu bude i tak 7x vyšší. Někteří řidiči vidí řešení v otevření svého okénka a vysunutí hořící cigarety […]

Kamery v automobilech

31 května, 2019

Obecně nic nebrání umístit kameru na čelní okno automobilu. Zásadně je však třeba respektovat zákonný požadavek, že kamera nesmí bránit řidiči ve výhledu. „Žádný závazný předpis neupravuje detailní podmínky pro umisťování kamer, policisté při případné kontrole zpravidla vycházejí z typu vozidla či výšky jeho řidiče. Při pořizování záznamu však je třeba pamatovat na zákon o ochraně osobních […]

Extrémně teplé počasí je na silnicích nebezpečné. Přesto lze i za letního horka cestovat bezpečně

31 května, 2019

Teploty panující během letních měsíců bývají v posledních rocích opravdu extrémní. Dlouhodobě vysoké teploty negativně ovlivňují výkon motoristů. A nejen jich, neblahý vliv mají také na chování cyklistů i chodců. Účastníci silničního provozu mívají problém s udržením potřebné koncentrace, pomaleji reagují a snadněji se unaví. Lidé jsou podrážděnější. „Na silnicích se pohybuje velké množství pomaleji a hůře […]

Sledujte nás na sociálních sítích