Posudek o zdravotní způsobilosti při jízdě do zahraničí

Z příslušných mezinárodních úmluv vyplývá, že při cestě do zahraničí by neměla být platnost řidičského průkazu podmiňována předložením posudku o zdravotní způsobilosti k řízení vozidel. Nicméně především při cestách mimo Evropskou unii se vyskytují případy, kdy policisté při silniční kontrole tento doklad vyžadují. Řidičům jedoucím mimo EU tak lze doporučit, aby u sebe měli originální lékařský posudek doplněný o jeho ověřený úřední překlad vyhotovený nejlépe v angličtině. Obecně pak pro naše občany platí, že nastanou-li v zahraničí jakékoliv problémy, bude nejlépe obrátit se s prosbou o radu či pomoc na příslušný zastupitelský úřad České republiky.

Bližší informace podají:

Roman Budský
Platforma VIZE 0
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Libor Budina
Autoklub České republiky
tel.: 727 901 494
e-mail: budina@autoklub.cz

Sledujte nás na sociálních sítích