Školení Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu a projednávání jejich porušení v podobě dopravních deliktů – výklad sporných momentů těchto pravidel a úskalí ukládání sankcí za tyto delikty

Školení je akreditováno Ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pod č. akreditace AK/PV-583/2018.

Délka programu: 1 den / 9 hodin
Cena: 2 499,- Kč / osoba

Komu je kurz určen?

Referenti odborů dopravy, odborů dopravních přestupků, správního trestání apod., kteří mají na starosti vedení správních řízení o dopravních deliktech a dopravních nehodách.

Cíle školení

  • Prohloubení znalostí o pravidlech silničního provozu, zejména dle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky 294/2015 Sb.
  • Upozornění na výkladově sporná nebo nejednoznačná ustanovení pravidel silničního provozu.
  • Prohloubení znalostí o procesních aspektech projednání dopravních deliktů.
  • Upozornění na obvyklé chyby nebo nedostatky v řízení o dopravních deliktech.

Průběh školení

Lektor s účastníky probere případové studie a sporné případy. Velký prostor je také pro diskusi konkrétních případů účastníků školení a judikátů v dopravně-právní oblasti.

JUDr. Tomáš Beran, Ph.D.

Lektor

Mezi jeho nejoblíbenější části práva patří právo silničního provozu, o kterém napsal tři knihy a dlouhodobě publikuje články v médiích. Hlavním důvodem jeho zájmu o tuto problematiku je osvěta a vzdělávání řidičů, shodně jako policistů, strážníků a pracovníků dotčených úřadů, kteří mají projednávání přestupků na starosti za účelem zkvalitnění činnosti těchto subjektů a zefektivnění „dialogu“ mezi řidiči navzájem a mezi řidiči a státní správou.

Reference spokojených klientů

Považuji JUDr. Tomáše Berana, Ph.D. za jednoho z předních odborníků v oblasti dopravního práva. V této oblasti pravidelně přednáší a publikuje, je autorem několika monografií s dopravně-právní problematikou.
Ing. Ladislav Umbraun

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Pardubického kraje

Doktor Beran je odborník v dané problematice a je zárukou kvality výuky.
Bc. Jiří Krejčík

Tvorba vnitřních předpisů v oblasti dopravní služby Vojenské policie

Přihláška na školení

Cena za školení nepodléhá režimu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. (jeli účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Ostatním účastníkům je cena navýšena o DPH ve výši 21 %. V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.

Bohužel aktuálně nejsou k dispozici žádné termíny pro přihlašování.

Kontakt

Koordinátor projektu

Ing. Libor Budina
+420 721 031 992
budina@autoklub.cz

Sledujte nás na sociálních sítích