Rozsah řidičských oprávnění pro obytná vozidla

… mám dotaz k rozsahům řidičských oprávnění podle nedávno vydané směrnice EU pro obytná vozidla, případně i pro jiné druhy vozidel. Zatím jsem nenašel zdroj na oficiální text nebo stanovisko; množí se různé informace z absolvovaných školení řidičů, které se značně různí a jsou i protichůdné…

Zákon o silničním provozu doznal s účinností od 19. ledna 2013 zásadních změn, pokud jde o vymezení řidičských oprávnění, a tyto změny reagují na požadavky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Pokud jde o obytné automobily, nezavádí se pro ně žádné zvláštní skupiny řidičských oprávnění.

Rozsah řidičských oprávnění udělených před 19. lednem 2013 zůstává nezměněn, tj. bude stejný jako doposud. Popř. se může rozšířit, rozšířil-li se rozsah oprávnění stejného označení. Nikoliv však zúžit.

Záleží tedy, jaké technické parametry konkrétní osobní automobil vykazuje. Nejběžnější jsou tyto alternativy:

  • Jde-li o motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, spadají do skupiny B; smí k nim být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.
  • Jde-li o motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, spadají do skupiny C1; smí k nim být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Rovnocenným je oprávnění pro skupinu C.
  • Jde-li o motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, spadají do skupiny C; smí k nim být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

(doplňující otázka)

… ještě jak to je se situací „v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg“…

Pokud jde o řidičské oprávnění k řízení jízdních souprav v rámci skupin B, respektive B+E, přináší zde zákon od 19. ledna 2013 v podstatě jednu z nejpodstatnějších změn oproti současné právní úpravě.

Pro řidičská oprávnění udělená od 19. ledna 2013 tak v zásadě připadají v úvahu 3 varianty:

1. Řidičské oprávnění pro skupinu B „prosté“ – lze řídit motorové vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg spolu s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, avšak hmotnost takové soupravy nesmí přesáhnout 3500 kg.

2. Řidičské oprávnění pro skupinu B „v rozšířeném rozsahu“ – lze řídit motorové vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg spolu s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, a hmotnost takové soupravy smí přesáhnout 3500 kg (např. tažné vozidlo 3 000 kg a přípojné 750 kg); hypoteticky může hmotnost soupravy činit až 4 250 kg. Toto oprávnění „v rozšířeném rozsahu“ se v řidičském průkazu u skupiny B vyznačí harmonizovaným kódem 96. K získání oprávnění pro skupinu B v „rozšířeném rozsahu“ je nutné absolvovat doplňovací zkoušku z praktické jízdy s takovou soupravou podle § 45b zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Pokud by největší povolená hmotnost přípojného vozidla měla překročit 750 kg, už bude nutné oprávnění pro skupinu B+E, a to i v případě, že samotná jízdní souprava se největší povolenou hmotností vejde do 3500 kg (např. tažné vozidlo 2 000 kg a přípojné 1 000 kg).

Výše uvedené se ale týká až oprávnění udělovaných od 19. ledna 2013 včetně.

V opačném případě platí stávající rozsah řidičského oprávnění, v jehož případě lze odkázat i na stanovisko Ministerstva dopravy.

Sledujte nás na sociálních sítích