Rozpor v řidičských oprávněních?

… mám dotaz: u skupiny řidičského oprávnění pro nákladní vozidla se praví pod písm. „h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg“.
A dále níže se říká: „C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1.“
Písm. h) říká, že s céčkem nesmím řídit traktory a skupinu C1 a v § 91 opravňuje skupina C také k řízení vozidel skupiny C1. Ten rozpor se opakuje i u skupiny B a D.

Nejde o rozpor, nýbrž o jinou legislativní techniku, než na kterou jsme byli doposud zvyklí. Nová technika v zásadě vychází z podobné koncepce směrnice 2006/126/ES, byť lze uznat, že zvolené řešení není z nejpřehlednějších a bezesporu se věc dala vyřešit legislativně daleko jednodušeji.

Logika nové úpravy je nicméně taková, že skupiny vozidel vymezené v § 80a zákona se nepřekrývají a konkrétní tak vozidlo spadá vždy jen do jediné skupiny (např. čtyřtunový náklaďák proto spadá jen do skupiny C1, nikoliv do skupiny C). Proto skupina vozidel C nezahrnuje vozidla skupiny C1. Je to přesný opak dosavadní koncepce tzv. podskupin, kdy se naopak vycházelo z toho, že daná skupina automaticky zahrnuje i stejným písmenem označené podskupiny.

Vedle toho ale zákonodárce v nové koncepci vymezil i tzv. rovnocennost oprávnění, když stanovil, že s oprávněním pro „vyšší“ skupinu (např. sk. C) vozidel lze současně řídit i vybrané vozidla „nižších“ skupin (např. sk. C1). Vše to souvisí s tím, že zákon (podobně jako cit. směrnice) již nepojednává o skupinách jako „skupinách řidičských oprávnění“, na což jsme byli po desetiletí zvyklí, ale o „skupinách vozidel“.

Aby se předešlo problémům v praxi, měla by v nově vydávaných řidičských průkazech být zapisována oprávnění i u skupin, které lze řídit v rámci rovnocennosti, aniž by na ně žadatel složil zkoušku. Pokud tedy např. ve stávajícím řidičském průkazu máte zapsáno oprávnění skupiny C, zahrnuje toto oprávnění sice i podskupinu C1, ale z řidičského průkazu toto nevyčtete. V novém řidičském průkazu Vám však bude vyznačeno oprávnění nejen pro skupinu C, nýbrž i pro skupinu C1.

Sledujte nás na sociálních sítích