Řidičská oprávnění skupiny C, E, D a T

V listopadu 2011 jsem si udělal řidičské oprávnění na skupinu C, která platí i na traktory. V letošním roce jsem si skupinu rozšířil o E a D. Zkoušky byly 22. 1. 2013. Po odevzdání na městském úřadě dne 23. 1. 2013 byly uznány všechny skupiny, ale u traktoru mi dali omezení pouze přívěs do 750 kg. Je to správně? Já můžu jezdit nákladním vozidlem s přívěsem nebo návěsem s maximálním vytížením a za traktorem přívěs pouze 750 kg. Není to trochu na hlavu? _____________________________________________________________________________

Odpověď:
Je pravda, že zákon o silničním provozu do takových detailů nezabíhá, nicméně Vámi uvedený postup nelze považovat za správný. Pokud v rámci skupiny C udělené před 19. lednem 2013 můžete řídit i traktory, je zcela nelogické, pokud si tuto skupinu rozšíříte o oprávnění na velké přívěsy nad 750 kg, aby se toto oprávnění na traktory nevztahovalo. Domníváme se tedy, že přístup úřadu v tomto případě byl ryze formalistický a nesprávný, neboť odporuje principům, na nichž je založen čl. II bod 1 zákona č. 297/2011 Sb. Doporučujeme Vám se v této věci obrátit na Ministerstvo dopravy, do jehož působnosti tato problematika, pokud jde o koncepční řízení, spadá, popřípadě uplatnit podnět přezkumnému  řízení u příslušného krajského úřadu.

Sledujte nás na sociálních sítích