Přestupek v Německu (odevzdání cizozemského ŘP)

Na dálnici jsem nedodržel bezpečnou vzdálenost a ve 2 případech mne mají nafilmovaného. Už na místě jsem argumentoval, že by pokutovaných mělo být více, zejména ti co nepustí auto předjet, či mu bez kouknutí do zrcátka vjedou do levého pruhu. Tím nezastírám, že jsem porušil pravidla a nedodržel bezpečnou vzdálenost. Pokutu 260 EUR jsem zaplatil na místě, teď po mne chtějí na 2 měsíce řidičák. Podle toho co píšou ale nerozumím tomu zda kopii, či originál, zda se to vlastně má šanci vztahovat na mne když nejsem „tuzemec“. Zda ty 3,50 EUR musím doplatit, nebo mi je prominuli? Můžete mi prosím poradit?

_____________________________________________________________________________

Odpověď:

Německá právní úprava bohužel vyžaduje v případě, kdy se řidiči ukládá zákaz činnosti pro německé území, odevzdání i cizozemského řidičského průkazu, do kterého je následně příslušnými německými orgány zákaz činnosti vyznačen (nalepením či jiným připojením informace o zákazu činnosti a době jeho trvání), a poté je takto „upravený“ řidičský průkaz vrácen zpět jeho držiteli. Problém je v tom, že dokud k vyznačení zákazu do řidičského průkazu nedojde, trest nezačne běžet, takže řidič, který svůj řidičský průkaz k vyznačení zákazu nepředloží, se kdykoliv v budoucnu vystavuje na území Německa reálnému riziku poměrně citelného postihu. Lze proto doporučit řidičský průkaz do Německa v souladu s pokyny zaslat. Pro úplnost lze uvést, že zákaz uložený v Německu neplatí v jiných státech, a to ani v rámci EU, nicméně po dobu, než se řidičský průkaz s vyznačeným zákazem z Německa vrátí, pochopitelně nebudete jako držitel řidičského oprávnění moci toto oprávnění v silničním provozu reálně prokázat. Někteří řidiči to řeší tím, že svůj průkaz sice do Německa zašlou, ale zároveň si z důvodu jeho ztráty nechají u nás ihned vystavit řidičský průkaz nový. Ani toto řešení však není ideální a zcela bez rizika, neboť ztracené řidičské průkazy se automaticky povinně hlásí do Schengenského informačního systému, kde jsou evidovány, takže pro německé orgány není problém informaci o tom, že jim zaslaný řidičský průkaz byl nahlášen jako ztracený, zjistit.

Sledujte nás na sociálních sítích