Povinná třetí registrační značka na nosiči kol? Mýtus!

Blíží se čas dovolených, řada motoristů vyrazí na cesty se stále oblíbenějšími nosiči kol instalovanými na tažné zařízení. Mezi motoristickou veřejností se rozšířil mýtus, že pokud je na zádi vozidla umístěn nosič jízdních kol, musí být na něm povinně třetí registrační značka. „Možnost požádat o další tabulku registrační značky přinesla novela zákona od ledna 2016. Ta ale v žádném případě nezakládá povinnost pořizovat si na nosné zařízení třetí značku,“vysvětlil Libor Budina, manažer Road Safety Autoklubu ČR.

Přitom samozřejmě stále platí, že registrační značka musí být na vozidle umístěna tak, aby byla viditelná. Nosiče s koly instalované na tažné zařízení zadní značku zakrývají. „Stále platí možnost přemístit registrační značku z vozidla na nosič. Třetí tabulka není povinná, je pouze uživatelsky komfortnější místo přehazování zadní značky z vozidla na nosič a zpět,“ doplnil Libor Budina.

O třetí tabulku registrační značky mohou vlastníci vozidel žádat u místně příslušného úřadu. Správní poplatky činí celkem 650 Kč a tabulka bývá vyrobena zpravidla do 7 až 10 dnů. Vydání třetí registrační značky na nosič se zapisuje do technického průkazu vozidla. „Proto je zapotřebí si uvědomit, že registrační značka patří k vozidlu a ne k nosiči! V praxi jsem dokonce jednou zaznamenal, že si příbuzní zapůjčovali nosič jízdních kol s třetí registrační značkou, která vždy u jednoho neodpovídala vozidlu. Domnívali se, že je vše v pořádku. Taková značka, podomácku vyrobená či někde zakoupená jako „falešná“ jakoby vůbec neexistovala.  Řidič se tak dopouští závažného dopravního přestupku,“ upozornil Libor Budina. A sankce jsou v tomto případě opravdu vysoké, přestupek je řešen ve správním řízení s hrozbou pokuty 5 až 10 tisíc korun a zákazem řízení v rozmezí 6 až 12 měsíců.

Při převozu kol do zahraničí platí naprosto obdobná pravidla. Rozhodně nesmí být koly překryta registrační značka vozu. „Nejsem si vůbec vědom toho, že by nějaký stát v Evropě vyžadoval použití třetí registrační značky i přesto, že druhá zadní registrační značka je přemístěna do určeného místa na nosiči kol,“ uzavřel Libor Budina.

Sledujte nás na sociálních sítích