PARKOVÁNÍ VOZIDLA VE MĚSTĚ

Dnes a denně parkují tisíce řidičů svá vozidla v místě svého bydliště, pracoviště nebo při nákupu
v místech, kde je pro nedostatek místa obtížné zaparkovat. A často najdou za okny lístek od obecní policie, že se dopustili přestupku v souvislosti s parkováním. Proto nezaškodí zopakovat některá omezení při parkování.
Stání je doba nad rámec zastavení vozidla, teda doba delší, než jen třeba nastoupení a vystoupení spolujezdce, naložení nákupu apod.
Řidič smí zastavit a stát podélně vpravo na okraji pozemní komunikace, v jednosměrce smí stát i vlevo. Při dostatečné šířce komunikace může osobní automobil stát i šikmo nebo kolmo k okraji komunikace (musí však zůstat min. 3 m pro každý směr jízdy na komunikaci).
Při zajíždění k okraji a i při vyjíždění musí řidič použít blinkr. Stejně tak má řidič povinnost při odchodu od vozidla vozidlo uzamknout (zabezpečit tak, aby jej nemohla užít jiná neoprávněná osoba). Některá místa zejména ve městech, kde řidič nesmí zastavit a stát s vozidlem:
• 5 m před přechodem pro chodce a na něm
• 5 m před a za křižovatkou a v ní (v křižovatce T smí stát na protější straně)
• v připojovacím nebo odbočovacím pruhu
• 30 m před a 5 m za zastávkou autobusu nebo tramvaje (není-li vyznačená vodorovným značením)
• tam, kde by stojící vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku
„Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“
• 5 m před podélnou souvislou čárou nebo nástupního ostrůvku, pakliže nezůstane volný alespoň jeden
pruh nejméně 3 m
• na tramvajovém pásu, silniční vegetaci, na dopravním okruhu, v tunelu a na mostě.

Omezení pro stání definuje § 27 zákona o silničním provozu. V praxi řidiči ve velkých aglomeracích často balancují na hraně omezení, kde smí zastavit. Zejména nyní, kdy Praha a další města rozšiřují zóny vyhrazeného parkování, nebo v sídlištní zástavbě, kde se nepočítalo s dnešním množstvím aut. Řidiči někdy objektivně ani v místě svého bydliště v centrech či sídlištích nenajdou později odpoledne či večer místo pro svůj vůz a parkují na místech, kam se prostě vejdou. Stávají se pak cílem obecní policie při rozdání pokut. Nebudeme polemizovat nad tím, zda obce jako příjemci daní svých občanů, by neměly řešit nedostatky parkovacích míst či parkoviště P+R, a nelze dost dobře ani před zákonem obhájit nesprávně parkujícího řidiče, byť v dosahu svého bydliště ani šanci správně zaparkovat neměl. Zaparkujete-li přesto své vozidlo v rozporu s pravidly, pak alespoň svůj vůz ponechte stát tak, aby nepřekážel vozidlům záchranářů, zejména hasičů. Podívejte se, zda má rozměrná sanitka či hasičské auto šanci bezpečně projet, zda neblokujete hydrant nebo vstup do domu, a také zda neblokujete třeba šanci maminkám s kočárky najet či sjet z chodníku a sídlištních křižovatek a cest.

Sledujte nás na sociálních sítích