Novinky z dopravní legislativy: Záchranářská ulička a jednodušší povinná výbava

Od 1. října tohoto roku vstoupí v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Mimo jiné zavádí změnu ve vytváření průjezdní uličky pro záchranáře při kolonách na vícepruhových komunikacích. Zjednoduší se také vybavení lékárniček, náhradních dílů a technických prostředků v automobilech.

Průjezd pro vozidla s právem přednostní jízdy ve vzniklé koloně na dálnicích nebo silnicích pro motorová vozidla s více než dvěma jízdními pruhy se nově bude tvořit mezi levým a přiléhajícím pruhem. Řidiči při tom smějí vjet na krajnici nebo střední dělící pás. Nově tedy budou uhýbat vozidla doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva. „Tato změna je určitě přínosná. Jejím zavedením totiž dochází ke sjednocení tvorby záchranářské uličky s pravidly platných v okolních zemích,“ uvedl Libor Budina, manažer Road Safety Autoklubu ČR.

Ministerstvo dopravy počítá od října také novelou vyhlášky se zjednodušením povinné výbavy. „Z vybavení autolékárniček se navrhuje vypustit šátek, nůžky, náplast s polštářkem a plastovou roušku. Řidiči navíc nebudou mít povinnost měnit lékárničku po vypršení doby expirace,“ vyjmenoval Libor Budina. Nově by už v automobilech nemusely být náhradní žárovky, pojistky, zjednodušuje a zpřesňuje se také povinnost mít ve vozidle náhradní kolo a výbavu nutnou pro jeho výměnu. Vozit rezervní kolo nemusejí automobily s pneumatikami, které umožňují dojet, a zároveň indikují defekt. Místo rezervy mohou mít ve výbavě i prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky zajišťující nouzové dojetí. Třetí výjimkou jsou pak vozidla se zajištěnou asistenční službou, která zabezpečuje výměnu nebo opravu poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky. Pro vozidla bez tohoto vybavení ovšem i nadále platí povinnost mít náhradní kolo, klíč na matice nebo šrouby kol a příruční zvedák.

Sledujte nás na sociálních sítích