Místní poplatek – uplatny pobyt – dotaz na MV

Ministerstvo vnitra ČR

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

nám. Hrdinů 3

140 21 Praha 4

V Praze dne 16. 1. 2020

Žádost o stanoviska ve věci poplatku z pobytu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v konkrétních případech

Vážení,

Autoklub České republiky (dále jen „Autoklub ČR“) je spolkem zájemců o motorismus, motoristický sport a činnost v Autoklubu ČR. Autoklub ČR je na základě rozhodnutí mezinárodních organizací FIM (Mezinárodní motocyklová federace) a FIA (Mezinárodní automobilová federace) se sportovní pravomocí, jako jediný oprávněn řídit oblast motocyklového a automobilového sportu v České republice, a to v rozsahu jimi stanoveným. Autoklub ČR je také zastřešujícím spolkem pro další sportovní a zájmové činnosti a aktivity, mezi které patří i karavanistické hnutí.

Jedním z pobočných spolků a zájmových svazů Autoklubu ČR je Asociace caravan clubů AČR, která metodicky řídí a organizuje činnost členů a klubů Autoklubu ČR v oblasti karavanistického hnutí v rámci Autoklubu ČR.

Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou se nově zavádí poplatek z pobytu. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.

Jednou z činností členů (klubů Autoklubu ČR) Asociace caravan clubů AČR je provozování kempů a tábořišť. 

Vzhledem k častým dotazům členů Autoklubu ČR na tento poplatek z pobytu, mně dovolte, abych se jménem Autoklubu ČR a Asociace caravan clubů AČR obrátil na Ministerstvo vnitro s žádostí o stanoviska ve věci poplatku z pobytu v následujících konkrétních případech.

Vycházíme z toho, že obec, ve které se nachází kemp či tábořiště (dále i jen „zařízení“), vydá obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu a stanoví výši poplatku z pobytu. 

Situace je jednoduchá v případě, že do kempu či tábořiště přijede s karavanem turista či návštěvník na krátkodobý pobyt. Tam je poplatek z pobytu jasný a provozovatel kempu či tábořiště, resp. poskytovatel poplatného pobytu ho od návštěvníka vybere.

Provozovatelé kempů či tábořišť však umožňují, aby karavany byly v těchto zařízeních na celou sezónu, to je od května do října, a to jak svým členům, tak nečlenům. Ve většině případů je karavan v zařízení po celou dobu, ale majitelé karavanů jezdí do zařízení jen od pátku do neděle. 

Členové klubů Autoklubu ČR hradí za tuto službu (možnost být v kempu od pátku do neděle) minimální poplatek (úhrada vody, hyg. potřeb atd. cca ve výši 7 Kč na osobu a noc) a k tomu si hradí spotřebu elektrické energie dle elektroměru. Poplatek za dny, kdy vlastníci karavanu v kempu či tábořišti nejsou, činí cca 3,- Kč za den (služby kempu, např. správce, sekání trávy atd.). 

S odvoláním na výše uvedené žádáme Ministerstvo vnitro o následující stanoviska:

  1. Je předmětem poplatku z pobytu pobyt v případě, že karavany jsou v kempu či tábořišti umístěny na celou sezónu (to je více než 60 dnů), ale jejich vlastníci –  členové Autoklubu ČR (prostřednictvím klubů Autoklubu ČR) pobývají v kempu či tábořišti pouze od pátku do neděle (případně v jiných dnech) s tím, že hradí pouze minimální poplatky za služby výše uvedené, což není dle našeho názoru poplatkem za pobyt?
  2. Je předmětem poplatku z pobytu pobyt v případě, že karavany jsou v kempu či tábořišti umístěny pouze na část sezóny (to je méně než 60 dnů, nikoliv však krátkodobý pobyt), ale jejich vlastníci –  členové Autoklubu ČR (prostřednictvím klubů Autoklubu ČR) pobývají v kempu či tábořišti pouze od pátku do neděle (případně v jiných dnech) s tím, že hradí pouze minimální poplatky za služby výše uvedené, což není dle našeho názoru poplatkem za pobyt?
  3. Je předmětem poplatku z pobytu pobyt v případě, že karavany jsou v kempu či tábořišti umístěny na celou sezónu (to je více než 60 dnů), ale jejich vlastníci –  nečlenové Autoklubu ČR, pobývají v kempu či tábořišti pouze od pátku do neděle (případně v jiných dnech) s tím, že hradí pouze minimální poplatky za pobyt (zvýhodněný pobyt)?
  4. Je předmětem poplatku z pobytu pobyt v případě, že karavany jsou v kempu či tábořišti umístěny pouze na část sezóny (to je méně než 60 dnů, nikoliv však krátkodobý pobyt), ale jejich vlastníci –  nečlenové Autoklubu ČR, pobývají v kempu či tábořišti pouze od pátku do neděle (případně v jiných dnech) s tím, že hradí pouze minimální poplatky za pobyt (zvýhodněný pobyt)?

Velmi prosíme o Vaše vyjádření, zda se jedná o úplatný pobyt ke každému případu samostatně, případně i sdělení dalších relevantních skutečností. 

Děkujeme za vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Pavel Konečný

          výkonný ředitel Autoklubu České republiky

Sledujte nás na sociálních sítích