Jak ne/projít s motocyklem STK – zrcátka

V našem seriálu, kde se věnujeme jednotlivým celkům motocyklu z pohledu legislativy, která je pro ně předepsaná pro úspěšnou homologaci nebo pro úspěšné schválení při prohlídce na stanici technické kontroly, se dnes věnujeme zpětným zrcátkům.
Zrcátko je docela malý díl motocyklu, který však má nezastupitelnou bezpečnostní roli. Umožňuje sledovat, shodně jako v jiných vozidlech, provoz kolem vozidla vzadu. Proto i již nám známé evropské a české předpisy (opakovat je nebudeme, jsou zmíněné v minulých dílech) se jim pečlivě věnují na několika stranách.
Obecné zásady. Na pozemních komunikacích nesmí být v provozu motocykl bez levého zpětného zrcátka. Motocykly, schválené do provozu bez zpětných zrcátek, musely být dle vyhl. č. 32/1972 Sb. nejpozději do 1.1.1974 vybaveny zpětným levým zrcátkem. Motocykly, uvedené do provozu od 1.7.1995 musí mít zpětná zrcátka na obou stranách (vyhl. č. 102/95 Sb., resp. od 18.8.1999 směrnice 97/24/ES).
Zrcátko na motocyklu musí mít značku homologace se schválením typu konstrukční části, mimo zrcátek motocyklů, uvedených do provozu před 18.11.1992. Zrcátko musí být seřiditelné, s vnějším okrajem (výčnělky) se zaoblením min. 2,5 mm. Zrcátko musí mít na sobě uvedenou třídu: L, což značí hlavní zrcátko a „E“ v kroužku s číslem nebo „e“ v obdélníčku s číslem, tj. homologační značku (dle EK nebo ES spolu s číslem země) a číslo schválení konstrukční části.
Předpis (EHK 81 resp. 97/24/ES, kapitola 4) určuje minimální/maximální rozměr odrazné plochy určuje minimální průměr kruhového zrcátka (94 mm) a nekruhového zrcátka (78 mm) a dále velmi přesně specifikuje homologační zkoušky zrcátky (zakřivení odrazné plochy, odrazivost, odolnost proti rozbití nárazem z odrazné i z druhé strany, ohybovou odolnost atd.). Dále stanovuje umístění a montáž zrcátka s určením minimálního pole výhledu (bod 4.2). Důležité je, že zrcátka nesmí přečnívat obrys motocyklu více, než je nutné pro splnění jejich funkce (tzn. abyste viděli dozadu).
Nedostatky v oblasti zrcátek obvykle STK klasifikují jako vážné závady kategorie B. Zejména při použití neschválených zrcátek (nehomologovaných), zrcátek nedostatečně uchycených nebo není-li v nich vidět na vozovku za vozidlem. Prakticky to znamená problém při montáži různých zrcátek z druhovýroby ve tvarech křížů, lebek nebo „pařátů“, kdy jednat nesplňují podmínky pro rozměr celistvé odrazové plochy a jednak mají překážku v podobě výčnělků, které porušují normu na hrany. Pro úspěšné projití kontrolou STK to pro majitele novodobého motocyklu znamená, že musí mít nepoškozená homologovaná a řádně upevněná zrcátka na obou stranách motocyklu, ze kterých je výhled na vozovku vzad a měl by se pro případné problémy vyhnout různým tvarovaným tuningovým dílům. 

Sledujte nás na sociálních sítích