Instrukce Ministerstva dopravy pro STK

Jak ne/projít STK
Instrukce Ministerstva dopravy pro STK

Doplnění k aktuálnímu stavu, jak by měla probíhat STK vašeho vozidla (auta i motocyklu), včetně informace o homologaci kufrů na motocyklu.

Ministerstvo dopravy ČR vydalo ve svém věstníku na konci května 2016 Instrukci pro STK č. 4/2016. Co mimo jiné tento dokument přináší?

Instrukce zpřesňuje postup STK a jejich pracovníků při dokumentaci vozidla při technické prohlídce, tedy jakým způsobem provádět fotodokumentaci. Shrňme tedy, že vozidlo je fotografováno z předobočního a zadobočního pohledu, kdy na fotce musí být zřetelná a čitelná registrační značka. Tyto pohledy pak mají zachycovat opačné strany vozidla. Vozidlo musí mít zatažená okna a zavřená dveře a kapotu.

Dále se fotografuje (až 3 snímky) VIN vozidla. Nemá-li vozidlo (do provozu např. do roku 1972) vyraženo výrobní číslo, ale je opatřeno výrobním štítkem, dokumentuje se fotkou tento štítek.

Stejně tak technik vyfotí i počitadlo ujeté vzdálenosti.

V případě, že na vozidle nelze vyfotit vaše uvedené identifikátory a stav km a není-li tato skutečnost závadou, technik o tom provede záznam do informační databáze (CIS STK).

Podmínkou, kladenou na provozovatele STK je, aby první snímek vozidla byl pořízen do 5 minut po zahájení technické prohlídky v prostoru kontrolní linky STK. Z toho vyplývá, že nelze provádět focení někde mimo, např. na odstavné ploše (vyjma mobilní STK).

Jaký je standard ukládaných snímků vašeho vozidla do databáz? Fotka velikosti min. 5 MPix, doporučené velikosti fotek jsou 640 x 480 pix, max 128 kB, snímek musí být pořízen do 5 min od zahájení prohlídky (technik se přihlašuje do systému čárovým osobním kódem), v metadatech snímku musí být datum a čas.

V případě evidenční prohlídky se ověřuje shodnost údajů v technickém průkazu a na vozidle a dále stav počítadla ujetých km.

Nová změna – údaje o novém vlastníkovi při koupi ojetého vozidla

Pozor, došlo ke změně při uvádění osoby provozovatele v protokolu o evidenční prohlídce! Uvádí se údaje k osobě provozovatele. V případě, že evidenční protokol slouží jako doklad při změně vlastníka v evidenci vozidel (při prodeji vozidla), nově se již neuvádí do poznámky protokolu jméno nového vlastníka, takže již o to nemusíte žádat.

Kontrola výbavy na vozidle

Velmi aktuálním tématem je kontrola výbavy namontované na vozidle. Pro tuto kontrolu jsou podstatné tyto faktory:
– Výbava u vozidel, uvedených do provozu před 1.7.1972
– Vozidla vyrobená jednotlivě a jednotlivě dovezená
– Vozidla typová (ES schválení typu)

U výše uvedených vozidel se výbava kontroluje z obecného hlediska, na výčnělky a ostré hrany, přesahy přes obrys, zakrytí osvětlení a pod. U typových vozidel se kontroluje dle přílohy č.12 vyhl. 341/2014 Sb.

Při povinně schválené výbavě (příloha č.12 (A) dle vyhlášky 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se v případě, že je schválení vyžadováno, kontrolují mezinárodní schvalovací značky, národní schvalovací značky (ATEST 8 SD – xxxx, obdobné německé, rakouské aj.).

Homologace ochranných rámů a kufrů na motocyklech

Označení se kontroluje jen u dílů, podléhajících schválení. Instrukce výslovně uvádí, že je to u vozidel např. „čelní rám“, avšak již se nekontrolují značky u bočních rámů, tzv. „nášlapů“, nebo držáků světel. Z toho tedy lze dovodit, že boční ochranné rámy motoru – nohou řidiče motocyklu a zadní rámy-držáky motokufrů nemusí mít atest/homologaci! Explicitně pak Instrukce uvádí, že kufry, umisťované v zadní části motocyklů, nepodléhají schválení (ve smyslu homologace)!!!

Ilustrační foto možno stáhnout ZDE
Foto moto

A dále instrukce uvádí, že jejich držáky (kufrů) mohou být schváleny jako příslušenství, jako značkové příslušenství nebo jako součást vozidla. V tomto smyslu však per analogiam je nutno poukázat na předchozí část, kdy Instrukce nevyžaduje homologaci u bočních nášlapů aut či nosičů přídavných světel. Máme tedy za to, že boční držáky kufrů/zavazadel na motocyklech nemusí mít homologaci a postačuje jejich shoda s podmínkami Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/24/ES, tedy v části o výčnělcích motocyklů!

Ilustrační foto možno stáhnout ZDE
Foto kufr

Instrukce pro STK z dílny Ministerstva dopravy konečně ujasňuje některé nejasnosti, na které (mnohdy negativně) narazili zejména majitelé motocyklů, byť stále ještě zbývá prostor pro zpřesňující výklad. Doufáme, že další kroky povedou v budoucnu i k vysvětlení zbývajících hluchých míst a to ve smyslu obecné evropské úpravy, jak je to praktikováno v okolních zemích.

Sledujte nás na sociálních sítích