Dopis poslancům odtahy

Vážený pane poslanče,

dovolte nám, abychom se na Vás obrátili jakožto profesní a zaměstnavatelské svazy a asociace, reprezentující zájmy malých i velkých podnikatelů, pojišťoven, automobilek i řidičů se společnou výzvou k nepřijetí pozměňovacího návrhu poškozujícího řidiče a rovné podmínky na trhu v oblasti odtahů na dálnicích. 

S obavami sledujeme, jak se s opětovným otevřením druhého čtení tisku 374 (novela zákona o provozu na pozemních komunikacích) někteří Vaši kolegové opět snaží o legislativní ukotvení monopolizace odtahů vozidel z dálniční sítě do rukou několika málo odtahových společností, smluvních partnerů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě kvůli tomuto tématu byl přitom tisk přesně před rokem vrácen zpět ze třetího čtení.

Jedná se o pozměňovací návrh (č. 5706) pana poslance Josefa Kotta z června 2020, který byl načten poslancem Milanem Ferancem. Tento návrh, zjednodušeně řečeno, omezuje pravomoci Policie ČR a ukládá jí povinnost vždy pověřit odtahem překážejícího vozidla na dálnici správce komunikace, tedy ŘSD. Policie zároveň musí být přivolána vždy, když se jedná o překážku na dálnici. Z toho vyplývá, že jakékoliv vozidlo, které se stane překážkou na dálnici, bude odstraňovat právě a jenom odtahová služba ŘSD. Zároveň se tak bude dít na účet řidiče, který nijak nemá pod kontrolou cenu za odtah, ale ani to, kam bude jeho vozidlo odtaženo.  

Pan poslanec Feranec ve druhém čtení sdělil, že pokud se najde dohoda a nelegislativní řešení, potom pozměňovací návrh stáhne. V prosinci 2020 však bylo dle našich informací dosaženo dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR, Policií ČR a ŘSD, která konstatuje, že není třeba přijímat žádné legislativní změny a že pravomoci Policie jsou nejen dostatečné, ale je nevhodné je zužovat. Zároveň však umožňuje ŘSD zasáhnout, pokud sezná, že provozovatel nečiní nezbytné kroky k neprodlenému odstranění vozidla z dálnice. Podle informací od Policie ČR pozměňovací návrh poslance Ferance nepodporuje ani vedení ŘSD, které se chystá vypsat veřejnou zakázku na odtahový dispečink, který by umožnil naplňování zmíněného memoranda. 

Cítíme se velmi znepokojeni, že pozměňovací návrh byl předložen přes proběhlé konzultace a nesouhlas Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Ministerstva dopravy ČR. Nezbývá nám než upozornit na dopis policejního prezidenta ministrovi dopravy, ve kterém, jak dokládají veřejné zdroje, policejní prezident upozorňuje, že zmíněný pozměňovací návrh je v zájmu výhradně několika společností, které jsou smluvními odtahovými firmami ŘSD a kde též upozorňuje na korupční potenciál pozměňovacího návrhu. 

Pan poslanec ve svém projevu zmínil, že stojíme před volbou veřejného zájmu včasného odstranění překážky z dálnice versus svobody volby své asistenční služby. Takové dilema ve skutečnosti neexistuje. Ředitelství silnic a dálnic a ani poslanci Kott a Feranec za celý rok nepředložili žádná data, z nichž by vyplývalo, že jiné než smluvní odtahové služby ŘSD zasahují pomaleji, ačkoli je o to Ministerstvo dopravy ČR opakovaně žádalo. Podle zkušeností a dat asistenčních služeb taková data ani předložit nelze – neodpovídala by skutečnosti. Asistenční služby jsou vázány servisními dohodami se svými klienty, tedy např. automobilkami, leasingovými společnostmi a pojišťovnami. Tyto dohody zahrnují i časy dojezdu k místu zásahu a standardy kvality. Asistenční služby využívají digitálních systémů, které umožňují poslat ke každé překážce adekvátně vybavené a zároveň nejbližší zásahové vozidlo. Digitální on-line systémy kontroly zároveň umožňují přesný a auditovatelný reporting plnění povinností.  Nezbývá než dodat, že asistenční společnosti a jejich klienti z řad pojišťoven nabízeli ŘSD, že jsou schopni plnit pro jakékoli zásahy na dálnici podmínky kvality, dojezdových časů i sankcí podle požadavků ŘSD. 

Smluvní odtahové společnosti, které díky nastavení podmínek na vybavení vyhrály tendr na významné dálniční úseky, by tímto pozměňovacím návrhem získaly fakticky monopolní postavení na celé dálniční síti, a to i pro banální zásahy. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že takto nastavený absolutní monopol nejen nemá v evropských zemích obdobu, ale že i částečné monopoly vedly k výraznému nárůstu cen a prodloužení dojezdových časů. 

Jsme hluboce přesvědčeni, že je úlohou státu reprezentovaného Ministerstvem dopravy ČR a ŘSD stanovovat pravidla pro výkon činností majících vliv na významnou část veřejnosti, tedy řidiče na dálnicích. Pevně však stojíme za názorem, že taková pravidla lze naplnit lépe podporou konkurenčního prostředí za jasně stanovených podmínek, které umožní v tomto případě odtahové služby vykonávat všem společnostem, které splní podmínky kvality ŘSD. 

Vážený pane poslanče, zdvořile Vás žádáme, abyste nepodpořil tento velmi kontroverzní pozměňovací návrh. Pod záminkou řešení neexistujícího problému se snaží legislativně uzamknout monopolní postavení několika společností, které, jak proběhlo nejednou médii, účtují několikanásobně předražené ceny a mnohdy jednají s řidiči s arogancí, protože se reálně nemusejí nikomu zodpovídat. Objednatel není plátcem, neexistuje zde kontrola kvality. Nedopusťte prosím, aby na zrušení dnešního mechanismu, na legalizaci vytlačení celého fungujícího systému asistenčních služeb z českých dálnic, vydělalo několik málo firem, které dokázaly nejvíce zaujmout odpovědné úředníky. K rychlosti odstranění překážky z dálnice to rozhodně ani v nejmenším nepomůže. 

Děkujeme za pochopení a podporu.

S pozdravem

Sledujte nás na sociálních sítích