Cyklisté na chodnících a stezkách

Cyklisté na chodnících
Na jedné straně poměrně často slýcháme o rozvoji cyklistické dopravy, o milionech vynaložených na výstavbu cyklistických stezek, a na straně druhé se denně setkáváme s tím, že cyklisté jezdí po chodnících a proplétají se mezi chodci. Přitom jezdí rychle a ohrožují matky s dětmi, staré lidi i všechny ostatní. Jízdou po chodníku se snaží ušetřit čas, zkrátit si cestu a vyhnout se hustému provozu. Argumentují tím, že na ulici mezi auta nemohou, že tam jde o život. Jde jak o sportovce, respektive „sportovně“ oblečené osoby, tak o lidi, kteří kolo používají pro cestu do práce, na nákupy, za zábavou, také o různé messengery, kurýry apod. A jsou to lidé všech věkových kategorií – dětmi počínaje, přes mládež a lidi středního věku až po seniory. Většinou vědí, že jezdit na kole po chodníku se nemá, že to odporuje předpisům, ale zřejmě jim to příliš nevadí. Mj. proto, že, jak se zdá, policisty ani strážníky jejich počínání příliš nezajímá. Pro úplnost: po chodníku smějí na kole jezdit jen děti do 10 let. Cyklisté starší 10 let smějí použít chodník jen v případě, že kolo vedou – kdo kolo vede, je považován za chodce.

Cyklistické stezky
V některých lokalitách se setkáváme s dalším problémem: přestože je tam (za drahé peníze) vybudována cyklistická stezka, někteří cyklisté ji nevyužívají a jezdí po souběžné normální komunikaci, v normálním silničním provozu. Argumentují tím, že na cyklistických stezkách, a to nejen na stezkách určených pro cyklisty i pro chodce, ale i na stezkách určených jen pro cyklisty, se pohybují chodci, lidé s dětskými kočárky, na kolečkových bruslích apod., kteří cyklisty ohrožují (samozřejmě je to i naopak, cyklisté ohrožují chodce). Přitom zákon o silničním provozu jasně říká, že je-li zřízena stezka pro cyklisty, je cyklista povinen ji použít. A dále, že je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce, a chodec nesmí ohrozit cyklistu. Problémem je zde neznalost těchto pravidel a nedostatek vzájemné ohleduplnosti, ale i skutečnost, že jízdní kola nemusí být vybavena zvonkem. Ke zlepšení situace by nepochybně také přispěl větší zájem dozorčích orgánů v tomto směru.

Cyklisté a přechody pro chodce
Cyklisté, kteří v rozporu s předpisy jezdí po chodnících, také většinou považují za samozřejmé i používání přechodů pro chodce. Přitom se mylně domnívají, že řidiči aut aj. vozidel jim musí dát přednost. Anebo z chodníku vjedou na přechod, a pak pokračují v jízdě po komunikaci s normálním silničním provozem. Řidiče znalé předpisů samozřejmě tyto manévry znervózňují a vyvolávají jejich averzi vůči cyklistům. Pro úplnost je třeba dodat, že cyklista, který své kolo vede (nejede na něm), je považován za chodce a v tomto případě je použití přechodu pro chodce oprávněné.

Základní ustanovení zákona o silničním provozu, týkající se cyklistů
I pro cyklisty platí pravidla silničního provozu obsažená v zákoně o silničním provozu (ustanovení zákona vztahující se na cyklisty platí i pro jezdce na koloběžkách). Připomínáme zejména následující.
– na jízdním kole se jezdí při pravém okraji  vozovky; smí se jet i po krajnici, pokud tím nejsou ohrožováni chodci, cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou,děti do 10 let smějí jezdit po silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let,
samy mohou děti do 10 let jezdit po chodníku, na cyklistických stezkách a v obytných a pěších zónách,
– cyklisté starší 10 let smějí použít chodník jen v případě, že kolo vedou (kdo kolo vede, je považován za chodce; to se týká i těch, kdo tlačí motocykl do objemu válců 50 cm3),s tím souvisí i přednost chodců na přechodech. Kdo vede kolo (a je tedy chodec) – má přednost,cyklisté smějí objíždět nebo předjíždět ostatní vozidla zprava, pokud tato stojí nebo pomalu jedou, třeba před křižovatkou,je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce,je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty, nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít,přilba je povinná pro cyklisty mladší 18 let, ale měli by ji nosit všichni, ať už na silnici nebo v terénu,nesmí se jezdit bez držení a nohy musí mít cyklista na pedálech,
– cyklista nesmí za jízdy vést druhé kolo nebo ruční vozík, také nesmí vést psa nebo jiné zvíře,
– cyklista nesmí jezdit na kole po požití alkoholu. Zákaz pití alkoholických nápojů před jízdou a během jízdy platí pro všechny řidiče, tedy i pro cyklisty,
– cyklista nesmí při jízdě kouřit.

Několik doporučení pro cyklisty
– důsledně respektovat pravidla silničního provozu,
– používat svítilny s přerušovaným světlem nejen za snížené viditelnosti, ale i v běžném denním provozu,
– na kole jezdit ve výrazném oblečení s reflexními aplikacemi,
– nosit ochrannou přilbu; bez ochranné přilby by neměli cyklisté vyjíždět ani na pozemní komunikace, ani do terénu (týká se i dospělých, pro které přilba není povinná).

Sledujte nás na sociálních sítích