Rychlost aut s přívěsným vozíkem

Výrobci a prodejci přívěsných vozíků vydávají potvrzení o konstrukční rychlosti vozíku např. 100 nebo 110 km/h. Pokud vím, zákon omezuje rychlost jízdy soupravy na osmdesát bez ohledu na konstrukční rychlost, pokud není konstrukční rychlost ještě nižší. Výklad některých autoškol a školitelů je takový, že s vozidlem nebo soupravou do 3500 kg lze jet rychlostí 90 mimo obec a 130 po dálnici, pokud to dovoluje konstrukční rychlost všech vozidel soupravy. Tento názor mi připadá scestný.

Ustanovení § 18 zákona o silničním provozu ani žádné jiné ustanovení tohoto zákona skutečně nestanoví žádné zvláštní rychlostní limity pro jízdní soupravy. Platí zde tedy obecná úprava rychlostních limitů, která je dále ovlivněna konstrukční rychlostí daného přípojného vozidla, jež je povinně vyznačena symbolem na zadní části takového přípojného vozidla. Ostatně obdobně byla právní úprava koncipována již podle vyhlášky č. 99/1989 Sb., takže se nejedná o žádnou novinku, kterou by s sebou přinesl zákon o silničním provozu z r. 2000. Dlužno dodat, že za léta své aplikace uvedená úprava žádné zvláštní problémy nečiní.

Sledujte nás na sociálních sítích