EKOLOGICKÉ ZÓNY V EVROPĚ

Nejrozšířenější zóny

Cesta do zahraničí s sebou často nese další náklady v podobě zakoupení ekologické známky či poplatku při vjezdu do vybrané městské zóny. První ekologické zóny byly zavedeny už v roce 2007 v  Německu, v dalších letech pak Rakousku či Francii, ale jejich počet stále stoupá, především v západní a jižní Evropě.

„Dotazy motoristů na téma, kam mohou se svým automobilem vjet, případně za jakých podmínek, jsou jedny z nejčastějších. Při absenci ekologické známky se mohou pokuty pohybovat v rozmezí 80-2000 EUR. Často také českým řidičům chodí poštou obálky s pokutami ve výši 50-100 EUR za průjezd městem, kde se vybírá tzv. městské mýtné, a to nejčastěji z Itálie při průjezdu vybranými ulicemi např. v Palermu a Miláně,“ uvádí Libor Budina z Autoklubu ČR.

Nejvíce rozšířené zóny při vjezdu do mnoha měst jsou v Německu. Povinnost označit platí i pro zahraniční vozidla, a to jak pro osobní a nákladní automobily, včetně tahačů a autobusů. Nevztahuje se na motocykly, traktory a samojízdné stroje. V Německu je několik emisních stupňů, a podle data uvedení vozidla do provozu a druhu paliva je možné zakoupit příslušnou plaketu ve vybraných STK nebo online za cenu přibližně 300 Kč s neomezenou platností, podle které poznáme, zda do zóny můžeme vjet. Platí, že zelená plaketa znamená vjezd bez omezení.

Další ekologické omezení čeká řidiče ve Francii, například v Paříži a za zhoršených klimatických podmínek v Lyonu, Lille, Grenoblu a Strasbourgu. Ekologickou známku je možné zakoupit pouze online a její doručení může trvat až 30 dní za cenu cca 700 Kč.

Nízkoemisní zóny v Rakousku nejsou v současné době nijak značeny, ale prozatím jsou určeny jen pro nákladní automobily. Nicméně každý řidič může narazit na tzv. IG-L zóny, což jsou označené zóny se sníženou rychlostí kvůli omezení emisí. Překročení rychlosti může býti postihováno vysokou finanční pokutou,“ doplňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Pro identifikaci výše uvedených omezení je možné využít i bezplatnou aplikaci Green-Zones-App, kde jsou mapy jednotlivých zón a jejich pravidel. Pro vozidla nad 3,5 tuny je tato aplikace zpoplatněna nebo je také možné využít informací z následujícího odkazu:

Sledujte nás na sociálních sítích