Antiradary a detektory radarů

Problematika zákonnosti detekce radarů registrujících překročení maximálně povolených rychlostních limitů zajímá řidiče na celém světě, postihy nejednou bývají velmi citelné. V zásadě můžeme hovořit o pasivních a aktivních antiradarech. Ty pasivní slouží k detekci měřičů rychlosti, zdaleka ne ve všech státech je jejich použití zakázané. Ovšem zařízení aktivně narušující měřicí funkci radarů jsou ilegální snad všude na světě.

Pokud se jedná o vybrané státy EU, je situace následující. Detekce přítomnosti radarů je zakázaná např. v Rakousku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Španělsku. V Portugalsku a Francii je dokonce zakázáno detektory radarů i jen převážet ve vozidle, byť vypnuté. V opačném případě hrozí v zemi galského kohouta pokuta až 1500 eur a také konfiskace příslušného detekčního zařízení. „Pokud ve Francii používá řidič satelitní navigační systém, nesmí v něm být aktivní funkce lokace stacionárních radarů. Podobně je tomu i ve Švýcarsku a Německu,“ uvádí Libor Budina z Autoklubu České republiky. Také v Nizozemsku nesmějí být detektory radarů používány. V opačném případě hrozí pokuta až 430 eur a konfiskace uvedeného zařízení. Slovenská pravidla silničního provozu uvádějí, že „používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.“ „Tedy na rozdíl od České republiky není na Slovensku povolena ani přítomnost těchto prostředků ve vozidle, byť jen způsobem umožňujícím jejich použití. Řidičům používajícím toto zařízení hrozí bloková pokuta až 150 eur,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0. Jak je tomu v dalších státech Evropské unie a také v USA a Kanadě, najdete v podobě přehledných map zde:

https://www.ratedradardetector.org/blog/is-it-illegal-to-have-a-radar-detector/

Pro úplnost – v ČR platí, že „nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“

Bližší informace podají:

Roman Budský
Platforma VIZE 0
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Libor Budina
Autoklub České republiky
tel.: 727 901 494
e-mail: budina@autoklub.cz

Sledujte nás na sociálních sítích