Vybraná pravidla silničního provozu pro ukrajinské motoristy

Platforma VIZE 0, Autoklub ČR a Policie ČR vytvořily informační leták pro ukrajinské motoristy. Obsahuje vybraná klíčová pravidla silničního provozu v České republice. Leták je k dispozici v elektronické i tištěné podobě a také na sociálních sítích.

Podle OSN vyvolala ruská invaze na Ukrajinu nejvážnější evropskou uprchlickou krizi od druhé světové války. Miliony lidí opouštějí svou zemi. Do České republiky zatím dorazilo zhruba 300 tisíc z nich. Vesměs se jedná o osoby v produktivním věku a jejich děti, tedy o jedince s vysokou mírou mobility. „O tom svědčí i zvýšený počet automobilů registrovaných na Ukrajině na našich silnicích. Podle České kanceláře pojistitelů jde až 30 tisíc vozidel. Proto je velmi důležité poskytnout občanům Ukrajiny alespoň základní informace o pravidlech silničního provozu, která platí v České republice,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Platforma VIZE 0, Autoklub ČR a Policie ČR připravily přehled nejdůležitějších pravidel provozu na našem území. Informační materiál ve formě letáku je k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Umístěn bude na webovém portálu Platformy VIZE 0 i Autoklubu České republiky, na sociálních sítích Platformy VIZE 0 a Kooperativy, poskytnut byl i Ministerstvu vnitra České republiky, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky, Velvyslanectví Ukrajiny v Praze či vybraným neziskovým organizacím poskytujícím služby občanům Ukrajiny.

Sledujte nás na sociálních sítích