POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ SENIORŮ

21 listopadu, 2014

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ SENIORŮPŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA V ZAHRANIČÍJAK JE TO DOOPRAVDY V souvislosti s nepřesnými informace ohledně údajné povinnosti tuzemských řidičů seniorů prokazovat v zahraničí svou zdravotní způsobilost nejen platným řidičským průkazem, ale i lékařským potvrzením, které byly v nedávné době zveřejněny ve Světě motorů, považujeme za nezbytné uvést vše na pravou […]

Problematika blokového řízení

29 července, 2013

1. Má můj syn nějakou možnost odvolání proti výši blokové pokuty udělené ve Vysokém Mýtě, která se rovná jeho týdenní čisté mzdě?2. Nenastartoval auto a při snaze stihnout odpolední směnu přesedl do jiného a odjel bez lékárny a náhradních žárovek na trasu 7 km.3. Žádný protokol s ním nebyl sepsán, na pokutě je dále uvedeno, […]

Přestupek v Německu (odevzdání cizozemského ŘP)

28 července, 2013

Na dálnici jsem nedodržel bezpečnou vzdálenost a ve 2 případech mne mají nafilmovaného. Už na místě jsem argumentoval, že by pokutovaných mělo být více, zejména ti co nepustí auto předjet, či mu bez kouknutí do zrcátka vjedou do levého pruhu. Tím nezastírám, že jsem porušil pravidla a nedodržel bezpečnou vzdálenost. Pokutu 260 EUR jsem zaplatil […]

Rozpor v řidičských oprávněních?

30 března, 2013

… mám dotaz: u skupiny řidičského oprávnění pro nákladní vozidla se praví pod písm. „h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší […]

Náhrada škody na vozidle ze strany pojišťovny

Jiný řidič způsobil škodu na mém vozidle, které mám k účelu podnikání. Škoda byla řádně nahlášena a zlikvidována s tím, že oprava bude hrazena z povinného ručení pojištěného. Oprava byla provedena, faktura vystavena a poslána pojišťovně k proplacení. Pojišťovna však nezaplatila rozdíl, zohledňující obchodní cenové rozpětí náhradních dílů na trhu, a také DPH, které mám […]

Rozsah řidičských oprávnění pro obytná vozidla

24 února, 2013

… mám dotaz k rozsahům řidičských oprávnění podle nedávno vydané směrnice EU pro obytná vozidla, případně i pro jiné druhy vozidel. Zatím jsem nenašel zdroj na oficiální text nebo stanovisko; množí se různé informace z absolvovaných školení řidičů, které se značně různí a jsou i protichůdné… Zákon o silničním provozu doznal s účinností od 19. […]

Řidičská oprávnění skupiny C, E, D a T

V listopadu 2011 jsem si udělal řidičské oprávnění na skupinu C, která platí i na traktory. V letošním roce jsem si skupinu rozšířil o E a D. Zkoušky byly 22. 1. 2013. Po odevzdání na městském úřadě dne 23. 1. 2013 byly uznány všechny skupiny, ale u traktoru mi dali omezení pouze přívěs do 750 kg. Je to správně? […]

Sledujte nás na sociálních sítích